2023-01-25

[AVBROTT] Ett antal webbservrar upplever just nu hög last, vissa sidor kan svara långsamt och vara svåra att nå.

[INTERRUPTION] A few web servers are experiencing high load, some web sites may respond slowly and be hard to reach.

09:00 Tekniker felsöker / Technicians are investigating.

10:00 Orsak identifierad / Cause identified.
Undersökning och åtgärd fortlöper. / Solution is in progress.

13:15 Fördröjningarna är nu åtgärdade / Solution has been applied.