2024-01-22

[AVKLARAT] Lördagen den 12 juni kl 02.00–06.00 kommer Linewise genomföra ett planerat avbrott för att uppdatera centrala funktioner. Under denna period kommer Linewise inte att vara tillgängligt för användare.

[COMPLETED] On Saturday, June 12, 02:00-06:00, Linewise will implement a planned outage to update core functions. During this period, Linewise will not be available to users.