Advantops_Laptop02_600px Mejlköer Telefonköer Svara via mejl Färdiga svar Ange status på ärende Kategorisera ärenden Sök ärenden

funktioner i contact center linewise

Inkommande
telefoni

Ta emot inkommande trafik i Contact Center Linewise på datorn eller i mobil­telefonen. Medarbetarna kan sitta var som helst i ­världen, så länge de har fungerande upp­koppling. Contact Center Linewise fungerar tillsammans med i stort sett alla telefonväxlar, såväl fasta som moln­baserade.

Callback

Låt kunderna bli ­uppringda när det passar dem. Välj mellan att kunderna ­behåller sin plats i kön och blir uppringda när det är deras tur, eller ge kunderna möjlighet att välja tid för att bli ­uppringda.

Wallboard

Wallboard eller storbilds­skärm. Få viktig och ­användbar information över vad som sker i de olika köerna presenterade på en storbilds­skärm. Vilken information som skall visas bestämmer du själv. Vi anpassar Contact Center ­Linewise efter dina behov och önskemål.

 SMS

Skicka eller svara på SMS direkt från Contact Center Linewise.

CCL Chat

CCL Chat kan hantera och agera både på intern och ­extern chat. I den interna chattjänsten kan kollegor chatta med varandra. Den externa chattjänsten kan till exempel finnas tillgänglig under öppettider eller när en agent loggat in sig för att hantera chattkonversationer. Den interna chatten ingår i baspaketet av Contact Center Linewise, medan extern chat är en tilläggstjänst.

CCL Issue Manager

Ärendehanteringssystemet i Contact Center Linewise kan hantera gemensamma e-postköer i ett lätthanterligt och tydligt gränssnitt. Se vem som har hand om ärenden och i vilken fas dessa ligger i. Flytta ärenden i Contact Center Linewise mellan medarbetare, tagga ärenden och märk dem efter ämne eller kategori. Ärende­hanteringssystemet visar även grafiskt hur ärenden ligger till baserat på SLA ­(service-level agreement).
I ­CCL Manager kan du sedan  enkelt ta ut statistik över samtliga ärenden. 

Call Assistant

Med Contact Center Line­wise medföljer ett webbaserat gränssnitt där du som administratör styr den in­kommande ­telefonin genom att dra-och-släppa olika byggblock. Här ­lägger du in öppettider, undantag och har möjlighet att spela in röstmeddelanden som spelas upp i företagets talsvar. 

Bank-ID

Allt fler kundtjänster ­använder sig av kundidentifiering via Bank-ID. I Contact Center Linewise kan du snabbt och enkelt låta den inringande identifiera sig med hjälp av Bank-ID. 

Precollection/
kampanj

Uppsökande telefoni ­hanteras genom Contact Center Linewise ärende­hanteringssystem CCL Issue Manager. Även denna funktion är helt oberoende av vilken telefonväxel ni ­använder. CCL Issue Manager kan läsa in information från andra system och presentera den i ett användarvänligt gränssnitt. När det är dags att ringa ut presenteras det telefon­nummer som ska ringas upp såväl som annan information, till exempel ärendenummer, adress­information, personlig information och historik kopplat till ärendet.

CCL Manager

CCL Manager är det ­web­baserade gränssnitt där all administration över ­agenter, köer, svars­meddelanden, färdigheter (eller skills) och statistik sköts. Bestäm vilken färdighetsnivå varje agent har. Prioritera olika köer.
Skapa svarsmeddelanden till ärendehanterings­systemet CCL Issue Manager. ­Designa och bestäm vilken information som skall synas på storbildsskärmen eller ­wallboarden.

Inkommande
telefoni

Ta emot inkommande trafik i Contact Center Linewise på datorn eller i mobil­telefonen. Medarbetarna kan sitta var som helst i ­världen, så länge de har fungerande upp­koppling. Contact Center Linewise fungerar tillsammans med i stort sett alla telefonväxlar, såväl fasta som moln­baserade.

Callback

Låt kunderna bli ­uppringda när det passar dem. Välj mellan att kunderna ­behåller sin plats i kön och blir uppringda när det är deras tur, eller ge kunderna möjlighet att välja tid för att bli ­uppringda.

Wallboard

Wallboard eller storbilds­skärm. Få viktig och ­användbar information över vad som sker i de olika köerna presenterade på en storbilds­skärm. Vilken information som skall visas bestämmer du själv. Vi anpassar Contact Center ­Linewise efter dina behov och önskemål.

 SMS

Wallboard eller storbilds­skärm. Få viktig och ­användbar information över vad som sker i de olika köerna presenterade på en storbilds­skärm. Vilken information som skall visas bestämmer du själv. Vi anpassar Contact Center ­Linewise efter dina behov och önskemål.

CCL Chat

CCL Chat kan hantera och agera både på intern och ­extern chat. I den interna chattjänsten kan kollegor chatta med varandra. Den externa chattjänsten kan till exempel finnas tillgänglig under öppettider eller när en agent loggat in sig för att hantera chattkonversationer. Den interna chatten ingår i baspaketet av Contact Center Linewise, medan extern chat är en tilläggstjänst.

CCL Issue Manager

Ärendehanteringssystemet i Contact Center Linewise kan hantera gemensamma e-postköer i ett lätthanterligt och tydligt gränssnitt. Se vem som har hand om ärenden och i vilken fas dessa ligger i. Flytta ärenden i Contact Center Linewise mellan medarbetare, tagga ärenden och märk dem efter ämne eller kategori. Ärende­hanteringssystemet visar även grafiskt hur ärenden ligger till baserat på SLA ­(service-level agreement).
I ­CCL Manager kan du sedan  enkelt ta ut statistik över samtliga ärenden. 

Call Assistant

Med Contact Center Line­wise medföljer ett webbaserat gränssnitt där du som administratör styr den in­kommande ­telefonin genom att dra-och-släppa olika byggblock. Här ­lägger du in öppettider, undantag och har möjlighet att spela in röstmeddelanden som spelas upp i företagets talsvar. 

bank-id

Allt fler kundtjänster ­använder sig av kundidentifiering via Bank-ID. I Contact Center Linewise kan du snabbt och enkelt låta den inringande identifiera sig med hjälp av Bank-ID. 

Precollection/
kampanj

Uppsökande telefoni ­hanteras genom Contact Center Linewise ärende­hanteringssystem CCL Issue Manager. Även denna funktion är helt oberoende av vilken telefonväxel ni ­använder. CCL Issue Manager kan läsa in information från andra system och presentera den i ett användarvänligt gränssnitt. När det är dags att ringa ut presenteras det telefon­nummer som ska ringas upp såväl som annan information, till exempel ärendenummer, adress­information, personlig information och historik kopplat till ärendet.

CCL Manager

CCL Manager är det ­web­baserade gränssnitt där all administration över ­agenter, köer, svars­meddelanden, färdigheter (eller skills) och statistik sköts. Bestäm vilken färdighetsnivå varje agent har. Prioritera olika köer.
Skapa svarsmeddelanden till ärendehanterings­systemet CCL Issue Manager. ­Designa och bestäm vilken information som skall synas på storbildsskärmen eller ­wallboarden.

SKRÄDDARSYTT kontaktcenter

SKRÄDDARSYTT kontaktcenter

Contact Center Linewise är en komplett kontaktcenterlösning där många funktioner finns med redan från start. Men vi vet att varje företag har sina speciella behov och därför är ingen lösning den andra lik. Contact Center Linewise är mycket flexibelt och kan anpassas för att bli ett kontaktcenter som är optimalt för just för din verksamhet. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att kundanpassa Contact Center Linewise efter våra kunders behov och krav. 

Du kan med fördel använda Contact Center ihop med vår tjänst Linewise Dyn-IVR, ett automatiserat och interaktivt röstsvar för att rapportera till exempel från- eller närvaro, beställa produkter eller blanketter eller bli kopplad till geografiskt närmast kontor eller butik.

SKRÄDDARSYTT KONTAKTCENTER

Contact Center Linewise är en komplett kontaktcenterlösning där många funktioner finns med redan från start. Men vi vet att varje företag har sina speciella behov och därför är ingen lösning den andra lik. Contact Center Linewise är mycket flexibelt och kan anpassas för att bli ett kontaktcenter som är optimalt för just för din verksamhet. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att kundanpassa Contact Center Linewise efter våra kunders behov och krav.

Du kan med fördel använda Contact Center ihop med vår tjänst Linewise Dyn-IVR, ett automatiserat och interaktivt röstsvar för att rapportera till exempel från- eller närvaro, beställa produkter eller blanketter eller bli kopplad till geografiskt närmast kontor eller butik.

Contact Center Linewise Produktblad (pdf)
Ladda ned Contact Center Linewise produktblad (pdf)
Ladda ned Contact Center Linewise produktblad (pdf)