LINEWISE ÄR EN DEL AV ADVANTOPS

Linewise grundades 1991 och Contact Center Linewise (CCL) har funnits sedan början av 2000-talet. Sedan 2020 ingår ­varu­märket Linewise i Advantops. Advantops skapar kompletta helhetslösningar och erbjuder flexibla och kostnadseffektiva systemlösningar för allt som rör driftplattformar. All data och information hanteras inom Sveriges gränser. Våra kunder finns framförallt i de nordiska länderna men även i Storbritannien och Tyskland.

Mer om Advantops

ISO- certifiering

ISO- certifiering

Linewise är en del av Advantops. Som ett led i att ständigt förbättra oss har Advantops sedan januari 2022 giltiga ISO-certifikat för ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

Att vara certifierad innebär en garanti för att systemet är implementerat och verksamt.

Certifieringen är utförd av Scandinavian business certification, som är ackrediterade av SWEDAC. Revisorerna har erfarenhet av de branscher som de reviderar, samt stor förståelse för att verksamheten skall vara effektiv.

Läs mer om de olika ISO-standarderna på https://sbcert.se/

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitetsledning. Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

ISO 14001

ISO 14001 är en ledningssystemsstandard för miljöledning. Ett ledningssystem baserat på 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer skall hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpligt lagkrav.

ISO 27001

ISO 27001 är en ledningssystemsstandard för informationssäkerhet. Ett ledningssystem baserat på ISO 27001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt minska hot mot organisationens informationstillgångar och förebygga informationssäkerhetsrisker.